" alt="" />

Зміна організаційно-правової форми ТБ ТСБ “ГАЛКОНТРАКТ”

До уваги клієнтів Товарної Біржі “Товарна-Сировинна Біржа “Галконтракт”!

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» № 738-IX від 19 червня 2020 р., прийнято у новій редакції Закон України «Про товарні біржі» (далі-Закон), який вступає в силу з 1 липня 2021 року.

Згідно цього Закону до 1 липня 2021 року усі товарні біржі повинні змінити свою організаційно-правову форму на акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю або товариство з додатковою відповідальністю. Також, товарні біржі матимуть право проводити свою діяльність з організації та проведення біржових торгів за умови отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах.

Отже, на виконання даного Закону Загальними зборами членів ТБ “ТСБ “Галконтракт” 18.06.2021 р. було прийнято рішення про реорганізацію шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Відомості щодо стану припинення 18.06.2021 р. внесено до ЄДР (рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації).

Додатково зазначаємо, що у разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи (ст. 108 ЦК України). У разі перетворення юридичної особи за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код.

Тобто процес реорганізації жодним чином не впливає на зобов’язання нашої компанії перед клієнтами, повноту та якість надання послуг з організації та проведення аукціонів, електронних торгів під час реорганізації та в майбутньому.

TOP